Cần xử nghiêm các 'thần y' trên mạng tự xưng 'nhà tôi 3 đời'

Cần xử nghiêm các 'thần y' trên mạng tự xưng 'nhà tôi 3 đời'

Bộ Y tế và cơ quan chức năng cần xử nghiêm các 'thần y' trên mạng tự xưng 'nhà tôi 3 đời' quảng cáo ra rả...
Cần xử nghiêm 'thầy lang 3 đời' trên mạng

Cần xử nghiêm 'thầy lang 3 đời' trên mạng