Rắn hổ mang dài 3 m trốn trong động cơ xe

Rắn hổ mang dài 3 m trốn trong động cơ xe

Rắn hổ mang dài 3 m chui vào động cơ xe trú ẩn, tại tỉnh Chanthaburi, Thái Lan. Tài xế kịp phát hiện, nhờ...