Thấy gì sau sự thất bại của 'Kiều' và phim cổ trang Việt?

Thấy gì sau sự thất bại của 'Kiều' và phim cổ trang Việt?

Khả năng hạn chế của các nhà làm phim, sự thiếu nghiên cứu lịch sử lẫn áp lực doanh thu khiến phim cổ trang...