Học sinh miền Tây nô nức đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập

Học sinh miền Tây nô nức đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập

Nhằm nâng cao hiệu quả của việc bảo vệ môi trường, thời gian qua, Huyện đoàn Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) phối...