Nam sinh Trung Quốc nổi tiếng vì mặc tạp dề tập bóng rổ

Shi Xuenian là sinh viên theo học chuyên ngành giáo dục thể chất ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Cậu đam mê...