Cần sớm đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm ở Quảng Ngãi

Cần sớm đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm ở Quảng Ngãi

Những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đầu tư xây dựng nhiều công trình trọng điểm với mục tiêu phát triển kinh tế...
Khẩn trương đưa cảng Bến Đình vào hoạt động

Khẩn trương đưa cảng Bến Đình vào hoạt động