Cụ ông 90 tuổi dìu cụ bà vượt hơn trăm bậc đá dâng hương Vua Hùng

Cụ ông 90 tuổi dìu cụ bà vượt hơn trăm bậc đá dâng hương Vua Hùng

Cụ ông 90 tuổi dẫn vợ leo trăm bậc đá tới đền Thượng dâng hương tưởng nhớ các vị Vua Hùng là một trong...
Dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng tại Kiên Giang

Dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng tại Kiên Giang

Cây Đa Hồn Việt, nơi tưởng niệm Vua Hùng ở Bình Dương

Cây Đa Hồn Việt, nơi tưởng niệm Vua Hùng ở Bình Dương

Chủ tịch nước dâng hương tại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Chủ tịch nước dâng hương tại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

TP HCM: Hàng ngàn người dân dâng hương ngày giỗ Tổ Hùng Vương

TP HCM: Hàng ngàn người dân dâng hương ngày giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021: Đền Hùng đón khoảng 150.000 lượt khách

Ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021: Đền Hùng đón khoảng 150.000 lượt khách

Người dân rước lễ, dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Người dân rước lễ, dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được tổ chức trọng thể

Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được tổ chức trọng thể

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Khánh Hòa dâng hương tưởng niệm, tri ân các Vua Hùng

Khánh Hòa dâng hương tưởng niệm, tri ân các Vua Hùng

Rộn ràng các hoạt động văn hóa trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương tại TPHCM

Rộn ràng các hoạt động văn hóa trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương tại TPHCM

Hàng vạn du khách về dâng hương Vua Hùng

Hàng vạn người đổ về Đền Hùng dâng hương giỗ Tổ

Hàng vạn người đổ về Đền Hùng dâng hương giỗ Tổ

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng

Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Hàng nghìn người đổ về TP Thủ Đức dâng hương Vua Hùng

Hàng nghìn người đổ về TP Thủ Đức dâng hương Vua Hùng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

CLIP: Biển người đổ về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại đền Hùng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại đền Hùng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng nhân ngày giỗ Tổ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng nhân ngày giỗ Tổ

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng

Vạn người đổ về Đền Hùng dâng hương lễ Tổ, trẻ nhỏ được cha mẹ cõng, kiệu trên vai

Vạn người đổ về Đền Hùng dâng hương lễ Tổ, trẻ nhỏ được cha mẹ cõng, kiệu trên vai

Người dân chen chúc lên dâng hương tại đền Hùng

Người dân chen chúc lên dâng hương tại đền Hùng

Chủ tịch nước và Thường trực Ban Bí thư dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Vạn người chen nhau đội nắng ở lễ hội Đền Hùng

Vạn người chen nhau đội nắng ở lễ hội Đền Hùng

Hàng vạn người chen chúc trong ngày chính hội đền Hùng

Hàng vạn người chen chúc trong ngày chính hội đền Hùng

CLIP: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các vua Hùng

CLIP: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các vua Hùng

Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khánh Hòa

Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khánh Hòa