Thành cổ phong, Vua vời dạy chuyện

Thành cổ phong, Vua vời dạy chuyện

'Thành cổ phong, Vua vời dạy chuyện' là đoạn truyện liêu trai thứ 58 trong Huyền Âm Mộng Nguyện của Giáng...
Huyền Âm Mộng Nguyện: Động kỳ môn vấn an Lão Tổ

Huyền Âm Mộng Nguyện: Động kỳ môn vấn an Lão Tổ

Một chiều xuân

Một chiều xuân