Tiểu sử đồng chí Nguyễn Văn Hùng

Tiểu sử đồng chí Nguyễn Văn Hùng

Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự...
Quốc hội phê chuẩn bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội Vụ

Quốc hội phê chuẩn bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội Vụ

Tiểu sử đồng chí Lê Văn Thành

Tiểu sử đồng chí Lê Văn Thành

Ông Nguyễn Hồng Diên được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ông Nguyễn Hồng Diên được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương

Tiểu sử nữ Bộ trưởng duy nhất trong 14 thành viên Chính phủ mới được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

Tiểu sử nữ Bộ trưởng duy nhất trong 14 thành viên Chính phủ mới được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

Tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Tiểu sử đồng chí Hầu A Lềnh

Tiểu sử đồng chí Hầu A Lềnh

Tiểu sử đồng chí Bùi Thanh Sơn

Tiểu sử đồng chí Bùi Thanh Sơn

Tiểu sử đồng chí Phạm Thị Thanh Trà

Tiểu sử đồng chí Phạm Thị Thanh Trà

Tiểu sử đồng chí Nguyễn Văn Hùng

Tiểu sử đồng chí Nguyễn Văn Hùng

Tiểu sử tân Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Tiểu sử tân Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Tiểu sử đồng chí Hồ Đức Phớc

Tiểu sử đồng chí Hồ Đức Phớc

Tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Tiểu sử đồng chí Nguyễn Thanh Nghị

Tiểu sử đồng chí Nguyễn Thanh Nghị

Tiểu sử đồng chí Lê Minh Khái

Tiểu sử đồng chí Lê Minh Khái

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Đoàn Hồng Phong

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Đoàn Hồng Phong

Tiểu sử tân Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Tiểu sử tân Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái