Tại sao những con rắn độc ăn thịt chính mình đến chết?

Tại sao những con rắn độc ăn thịt chính mình đến chết?

Hình ảnh những con rắn độc ăn thịt chính mình khiến nhiều người cảm thấy rùng rợn. Vì sao có hiện tượng này?
'Sởn da gà' ngôi đền rắn độc bò ngang nhiên trên đầu du khách

'Sởn da gà' ngôi đền rắn độc bò ngang nhiên trên đầu du khách