Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch

Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng,...
Tổ chức Lễ bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ

Tổ chức Lễ bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ

Những thách thức nào đang chờ tân Bộ trưởng Bộ Xây dựng?

Những thách thức nào đang chờ tân Bộ trưởng Bộ Xây dựng?

Quá trình công tác của tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Quá trình công tác của tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Kỳ vọng với các tân bộ trưởng khối kinh tế

Kỳ vọng với các tân bộ trưởng khối kinh tế

Chân dung ông Bùi Thanh Sơn - tân Bộ trưởng bộ Ngoại giao

Chân dung ông Bùi Thanh Sơn - tân Bộ trưởng bộ Ngoại giao

Chân dung ông Nguyễn Hồng Diên - tân Bộ trưởng bộ Công Thương

Chân dung ông Nguyễn Hồng Diên - tân Bộ trưởng bộ Công Thương

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT kế nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT kế nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ

Chân dung ông Nguyễn Thanh Nghị - tân Bộ trưởng bộ Xây dựng

Chân dung ông Nguyễn Thanh Nghị - tân Bộ trưởng bộ Xây dựng

Chân dung bà Phạm Thị Thanh Trà - tân Bộ trưởng bộ Nội vụ

Chân dung bà Phạm Thị Thanh Trà - tân Bộ trưởng bộ Nội vụ

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Chân dung ông Nguyễn Văn Hùng - tân Bộ trưởng bộ VH,TT&DL

Chân dung ông Nguyễn Văn Hùng - tân Bộ trưởng bộ VH,TT&DL