Bộ trưởng Quốc phòng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước

Bộ trưởng Quốc phòng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước

Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Quân đội...
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba

Không ngừng củng cố quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc

Không ngừng củng cố quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Lào, Campuchia và Liên bang Nga

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Lào, Campuchia và Liên bang Nga

Cử tri nhất trí giới thiệu Thượng tướng Phan Văn Giang ứng cử ĐBQH

Cử tri nhất trí giới thiệu Thượng tướng Phan Văn Giang ứng cử ĐBQH

Cử tri nhất trí giới thiệu Thượng tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Cử tri nhất trí giới thiệu Thượng tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' do Bộ Quốc phòng tổ chức

Bộ Quốc phòng tập huấn quân sự toàn quân 2021

Bộ Quốc phòng tập huấn quân sự toàn quân 2021

Tập huấn quân sự toàn quân năm 2021

Tập huấn quân sự toàn quân năm 2021

Bộ Quốc phòng tập huấn quân sự toàn quân tại Miếu Môn

Bộ Quốc phòng tập huấn quân sự toàn quân tại Miếu Môn

Thượng tướng Phan Văn Giang: Bộ Quốc phòng đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác huấn luyện

Thượng tướng Phan Văn Giang: Bộ Quốc phòng đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác huấn luyện

Tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Quốc phòng

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang

Một số hình ảnh tại Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho tướng Phan Văn Giang

Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho tướng Phan Văn Giang

Tiểu sử đồng chí Phan Văn Giang

Tiểu sử đồng chí Phan Văn Giang

Chân dung Thượng tướng Phan Văn Giang - tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Chân dung Thượng tướng Phan Văn Giang - tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh

Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh

Tiểu sử Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Phan Văn Giang

Tiểu sử Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Phan Văn Giang

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

Tiểu sử đồng chí Phan Văn Giang

Tiểu sử đồng chí Phan Văn Giang

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

Chính phủ có 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới

Tiểu sử Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

Tiểu sử Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

Thượng tướng Phan Văn Giang làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Phan Văn Giang làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Binh nghiệp của tân Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang

Binh nghiệp của tân Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang

Chân dung ông Phan Văn Giang - tân Bộ trưởng bộ Quốc phòng

Chân dung ông Phan Văn Giang - tân Bộ trưởng bộ Quốc phòng

Thượng tướng Phan Văn Giang làm bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Phan Văn Giang làm bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Phan Văn Giang trở thành tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Phan Văn Giang trở thành tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Phan Văn Giang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Phan Văn Giang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Infographic: Sơ lược tiểu sử Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

Infographic: Sơ lược tiểu sử Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Thượng tướng Phan Văn Giang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Phan Văn Giang được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Phan Văn Giang được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng