ĐẢM BẢO QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI

ĐẢM BẢO QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI

Sau khi kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các địa phương trên cả nước đang gấp rút chuẩn bị các công...
Chuẩn bị chu đáo cho 'ngày hội' toàn dân đi bỏ phiếu

Chuẩn bị chu đáo cho 'ngày hội' toàn dân đi bỏ phiếu

TP.HCM: CỬ TRI ĐÁNH GIÁ CAO CHẤT LƯỢNG NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV

TP.HCM: CỬ TRI ĐÁNH GIÁ CAO CHẤT LƯỢNG NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV

BÌNH DƯƠNG: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGƯỜI THAM GIA ỨNG CỬ

BÌNH DƯƠNG: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGƯỜI THAM GIA ỨNG CỬ

GS.TS Hoàng Văn Cường: Tin tưởng cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn ra những người có đức, có tài, có tâm

GS.TS Hoàng Văn Cường: Tin tưởng cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn ra những người có đức, có tài, có tâm

Bảo đảm việc vận động bầu cử được thực hiện dân chủ, bình đẳng

Bảo đảm việc vận động bầu cử được thực hiện dân chủ, bình đẳng

Tạo sự công bằng cho các ứng cử viên trong quá trình tiếp xúc cử tri

Tạo sự công bằng cho các ứng cử viên trong quá trình tiếp xúc cử tri

Cử tri toàn tỉnh hân hoan hướng về Ngày hội lớn

Cử tri toàn tỉnh hân hoan hướng về Ngày hội lớn

Không để 'điểm trắng' cử tri đi bỏ phiếu

Không để 'điểm trắng' cử tri đi bỏ phiếu

Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội họp Phiên thứ ba: Đảm bảo không có 'điểm trắng' cử tri đi bỏ phiếu

Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội họp Phiên thứ ba: Đảm bảo không có 'điểm trắng' cử tri đi bỏ phiếu

Sự tín nhiệm của cử tri là thước đo quan trọng về tiêu chuẩn của đại biểu

Sự tín nhiệm của cử tri là thước đo quan trọng về tiêu chuẩn của đại biểu

MỘC CHÂU (SƠN LA): SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI BẦU CỬ

MỘC CHÂU (SƠN LA): SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI BẦU CỬ

Tiếp xúc cử tri phải được tiến hành rộng rãi, tránh hình thức

Tiếp xúc cử tri phải được tiến hành rộng rãi, tránh hình thức

TP.HCM: 2 hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú phải làm lại

TP.HCM: 2 hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú phải làm lại

CẦN THƠ: TẬP TRUNG CÔNG TÁC NHÂN SỰ CHO BẦU CỬ

CẦN THƠ: TẬP TRUNG CÔNG TÁC NHÂN SỰ CHO BẦU CỬ

Hà Nội chuẩn bị tổ chức Hội nghị hiệp thương lần ba

Hà Nội chuẩn bị tổ chức Hội nghị hiệp thương lần ba

THỪA THIÊN HUẾ: ĐẢM BẢO QUÁ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ

THỪA THIÊN HUẾ: ĐẢM BẢO QUÁ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ