Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ngày 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên...
Tân Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo nhận nhiệm vụ

Tân Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo nhận nhiệm vụ

Tân Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn gửi thư cho các nhà giáo

Tân Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn gửi thư cho các nhà giáo

Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhậm chức

Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhậm chức

KỲ VỌNG, MONG MUỐN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ GIÁO VIÊN ĐỐI VỚI TÂN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ VỌNG, MONG MUỐN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ GIÁO VIÊN ĐỐI VỚI TÂN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nhận được sự tin tưởng và kỳ vọng lớn

Tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nhận được sự tin tưởng và kỳ vọng lớn

Quốc hội phê chuẩn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quốc hội phê chuẩn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chân dung 12 tân bộ trưởng, trưởng ngành nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chân dung 12 tân bộ trưởng, trưởng ngành nhiệm kỳ 2021 - 2026

Với bề dày thực tiễn, kỳ vọng tân Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ có đủ năng lực, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới

Với bề dày thực tiễn, kỳ vọng tân Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ có đủ năng lực, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Nhiều kỳ vọng với tân Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn

Nhiều kỳ vọng với tân Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn

Ghế 'nóng' giáo dục và những kỳ vọng với tân Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn

Ghế 'nóng' giáo dục và những kỳ vọng với tân Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn

Tân Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Kim Sơn: Người nhà giáo tận tụy 'lo trước vui sau thiên hạ'

Tân Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Kim Sơn: Người nhà giáo tận tụy 'lo trước vui sau thiên hạ'

Chân dung ông Hồ Đức Phớc - tân Bộ trưởng bộ Tài chính

Chân dung ông Hồ Đức Phớc - tân Bộ trưởng bộ Tài chính

Chân dung tân Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Chân dung tân Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Quá trình công tác của ông Nguyễn Kim Sơn - Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quá trình công tác của ông Nguyễn Kim Sơn - Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tân Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa được bổ nhiệm là ai?

Tân Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa được bổ nhiệm là ai?

Giáo dục tư thục gửi gắm, kỳ vọng vào tân Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn

Giáo dục tư thục gửi gắm, kỳ vọng vào tân Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn

Ông Hồ Đức Phớc trở thành tân Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ông Hồ Đức Phớc trở thành tân Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chân dung ông Nguyễn Kim Sơn - tân Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo

Chân dung ông Nguyễn Kim Sơn - tân Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo

'Hy vọng tân bộ trưởng giáo dục kiên định cải cách'

'Hy vọng tân bộ trưởng giáo dục kiên định cải cách'

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Tân Bộ trưởng trẻ nhất nước Nguyễn Thanh Nghị

Tân Bộ trưởng trẻ nhất nước Nguyễn Thanh Nghị