Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp xúc cử tri tại Bạc Liêu

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp xúc cử tri tại Bạc Liêu

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp...
Điều đặc biệt của bộ máy Chính phủ mới kiện toàn

Điều đặc biệt của bộ máy Chính phủ mới kiện toàn

Nữ bộ trưởng duy nhất vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

Nữ bộ trưởng duy nhất vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

Bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ

Bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ

Quốc hội hoàn thành việc kiện toàn nhân sự sau Đại hội XIII

Quốc hội hoàn thành việc kiện toàn nhân sự sau Đại hội XIII

Chính phủ sau kiện toàn: Độ tuổi trung bình gần 58, nhiều giáo sư, tiến sĩ

Chính phủ sau kiện toàn: Độ tuổi trung bình gần 58, nhiều giáo sư, tiến sĩ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng mới

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng mới

Quốc hội chính thức phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng, 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành

Quốc hội chính thức phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng, 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành

Chân dung tân Phó Thủ tướng Lê Văn Thành

Chân dung tân Phó Thủ tướng Lê Văn Thành

Chính thức bổ nhiệm 2 tân Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Chính thức bổ nhiệm 2 tân Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

2 Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

2 Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

Phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới

Phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới

Chính phủ có thêm 2 Phó thủ tướng

Chính phủ có thêm 2 Phó thủ tướng

Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành được bầu giữ chức Phó Thủ tướng

Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành được bầu giữ chức Phó Thủ tướng

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng trẻ nhất của Chính phủ mới

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng trẻ nhất của Chính phủ mới

Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành làm phó thủ tướng

Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành làm phó thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Trình phê chuẩn các Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Trình phê chuẩn các Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Thủ tướng trình danh sách đề nghị phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng, 12 thành viên Chính phủ

Thủ tướng trình danh sách đề nghị phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng, 12 thành viên Chính phủ