Chân dung ông Đoàn Hồng Phong - tân Tổng Thanh tra Chính phủ

Chân dung ông Đoàn Hồng Phong - tân Tổng Thanh tra Chính phủ

Ông Đoàn Hồng Phong vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Bộ máy lãnh đạo sau khi được Quốc hội bầu, phê chuẩn có 28 thành viên

Bộ máy lãnh đạo sau khi được Quốc hội bầu, phê chuẩn có 28 thành viên

Thượng tướng Phan Văn Giang được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Phan Văn Giang được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các ông Lê Minh Khái, Lê Văn Thành giữ chức Phó Thủ tướng

Các ông Lê Minh Khái, Lê Văn Thành giữ chức Phó Thủ tướng

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 phó thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 phó thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành được bổ nhiệm chức Phó Thủ tướng

Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành được bổ nhiệm chức Phó Thủ tướng

Bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức bộ trưởng Bộ Nội vụ

Bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đồng chí Lê Minh Khái và Lê Văn Thành được Quốc hội bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Lê Minh Khái và Lê Văn Thành được Quốc hội bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới

Chân dung ông Lê Văn Thành - tân Phó Thủ tướng Chính phủ

Chân dung ông Lê Văn Thành - tân Phó Thủ tướng Chính phủ

Chân dung ông Lê Minh Khái - tân Phó Thủ tướng Chính phủ

Chân dung ông Lê Minh Khái - tân Phó Thủ tướng Chính phủ

Các ông Lê Minh Khái, Lê Văn Thành được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

Các ông Lê Minh Khái, Lê Văn Thành được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

Lãnh đạo Chính phủ sau kiện toàn: Trẻ nhất là Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 45 tuổi

Lãnh đạo Chính phủ sau kiện toàn: Trẻ nhất là Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 45 tuổi

Phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành và 12 Bộ trưởng

Phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành và 12 Bộ trưởng

Bà Phạm Thị Thanh Trà, nữ bộ trưởng duy nhất vừa được phê chuẩn

Bà Phạm Thị Thanh Trà, nữ bộ trưởng duy nhất vừa được phê chuẩn

Ông Lê Văn Thành: Từ Bí thư đất Cảng đến Phó Thủ tướng Chính phủ

Ông Lê Văn Thành: Từ Bí thư đất Cảng đến Phó Thủ tướng Chính phủ

Ông Lê Minh Khái: Vị Phó Thủ tướng đến từ vùng đất Bạc Liêu

Ông Lê Minh Khái: Vị Phó Thủ tướng đến từ vùng đất Bạc Liêu

Ngày làm việc cuối cùng, Quốc hội phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 12 trưởng ngành

Ngày làm việc cuối cùng, Quốc hội phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 12 trưởng ngành

Hôm nay, Quốc hội phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành

Hôm nay, Quốc hội phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành

Đề nghị bổ nhiệm ông Lê Văn Thành, Lê Minh Khái làm Phó Thủ tướng

Hôm nay, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng

Hôm nay, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng

Hôm nay, Quốc hội phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng, 12 bộ trưởng

Hôm nay, Quốc hội phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng, 12 bộ trưởng

Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành

Trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành

Thủ tướng trình danh sách kiện toàn 2 Phó Thủ tướng, 12 thành viên Chính phủ

Thủ tướng trình danh sách kiện toàn 2 Phó Thủ tướng, 12 thành viên Chính phủ

Ông Đoàn Hồng Phong được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ

Ông Đoàn Hồng Phong được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ

2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội bổ nhiệm là ai?

2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội bổ nhiệm là ai?

Các ông Lê Minh Khái, Lê Văn Thành được giới thiệu để bầu làm Phó Thủ tướng cùng 12 Bộ trưởng mới

Các ông Lê Minh Khái, Lê Văn Thành được giới thiệu để bầu làm Phó Thủ tướng cùng 12 Bộ trưởng mới

Ông Nguyễn Kim Sơn được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng bộ GD&ĐT

Ông Nguyễn Kim Sơn được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng bộ GD&ĐT

Trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 14 nhân sự của Chính phủ mới

Trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 14 nhân sự của Chính phủ mới

Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành

Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành