Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp tháng 7

Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp tháng 7

Thời gian xem xét, tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với lịch...
Kỳ họp thứ nhất, QH khóa XV dự kiến dành 5 ngày cho công tác nhân sự

Kỳ họp thứ nhất, QH khóa XV dự kiến dành 5 ngày cho công tác nhân sự

Công bố năm nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Công bố năm nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC BẦU CỬ TẠI KON TUM

KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC BẦU CỬ TẠI KON TUM

Kiểm tra công tác bầu cử tại Kon Tum

Kiểm tra công tác bầu cử tại Kon Tum

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

CẦN CẨN TRỌNG LỰA CHỌN NỘI DUNG GIÁM SÁT CHO NĂM 2022

CẦN CẨN TRỌNG LỰA CHỌN NỘI DUNG GIÁM SÁT CHO NĂM 2022

Phút trải lòng của Tân Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường

Phút trải lòng của Tân Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường

Công bố Nghị quyết số 161/2021/QH14 của Quốc hội

Công bố Nghị quyết số 161/2021/QH14 của Quốc hội

Dành 6 ngày xem xét, quyết định công tác nhân sự

Dành 6 ngày xem xét, quyết định công tác nhân sự

Ngày 20/7 sẽ khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

Ngày 20/7 sẽ khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

HĐND TỈNH ĐẮK LẮK HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH NHIỆM KỲ 2016-2021

HĐND TỈNH ĐẮK LẮK HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH NHIỆM KỲ 2016-2021

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI ĐÁNH GIÁ CAO TỈNH BÌNH THUẬN VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI ĐÁNH GIÁ CAO TỈNH BÌNH THUẬN VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ

ỦY BAN BẦU CỬ QUỐC GIA LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN BẦU CỬ QUỐC GIA LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH NINH THUẬN

Ông Bùi Văn Cường làm Bí thư Đảng ủy Văn phòng Quốc hội

Chỉ định Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội

Chỉ định Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội

Trao Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội

Trao Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội

Bổ nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Trưởng Ban công tác đại biểu

Bổ nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Trưởng Ban công tác đại biểu

Đồng chí Bùi Văn Cường được chỉ định là Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội

Đồng chí Bùi Văn Cường được chỉ định là Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội

Đồng chí Bùi Văn Cường được chỉ định là Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội

Đồng chí Bùi Văn Cường được chỉ định là Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội

Ông Bùi Văn Cường được chỉ định là Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng QH

Ông Bùi Văn Cường được chỉ định là Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng QH

Ông Bùi Văn Cường làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội

Ông Bùi Văn Cường làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội

Đồng chí Bùi Văn Cường nhận quyết định làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội

Đồng chí Bùi Văn Cường nhận quyết định làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội

Phê chuẩn bổ nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Trưởng Ban công tác đại biểu

Phê chuẩn bổ nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Trưởng Ban công tác đại biểu

Công bố 25 nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Công bố 25 nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

LỄ BÀN GIAO CÔNG VIỆC CỦA CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI GIỮA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HẠNH PHÚC VÀ ĐỒNG CHÍ BÙI VĂN CƯỜNG

LỄ BÀN GIAO CÔNG VIỆC CỦA CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI GIỮA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HẠNH PHÚC VÀ ĐỒNG CHÍ BÙI VĂN CƯỜNG

Tân Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường lần đầu tiên chủ trì họp báo

Tân Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường lần đầu tiên chủ trì họp báo

Tân Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường: 'Công tác cán bộ là công việc then chốt của then chốt'

Tân Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường: 'Công tác cán bộ là công việc then chốt của then chốt'

Chân dung tân Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường

Chân dung tân Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Đồng chí Bùi Văn Cường được bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội

Đồng chí Bùi Văn Cường được bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội

Ông Bùi Văn Cường giữ chức Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Ông Bùi Văn Cường giữ chức Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Bí thư Đăk Lăk được bầu làm Tổng thư ký Quốc hội

Bí thư Đăk Lăk được bầu làm Tổng thư ký Quốc hội