Bắt quả tang nhóm người truyền đạo 'Hội thánh Đức Chúa trời mẹ'

Bắt quả tang nhóm người truyền đạo 'Hội thánh Đức Chúa trời mẹ'

Ngày 7-4, Công an H.Anh Sơn (Nghệ An) cho biết vừa phát hiện một nhóm người có hành vi hoạt động truyền đạo...
Xuất hiện 'Hội thánh Đức Chúa trời mẹ' sinh hoạt trái phép

Xuất hiện 'Hội thánh Đức Chúa trời mẹ' sinh hoạt trái phép

Nghệ An: Phát hiện 'Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ' hoạt động trái phép tại nhà dân

Nghệ An: Phát hiện 'Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ' hoạt động trái phép tại nhà dân

'Hội thánh Đức chúa trời mẹ' tái xuất tại Nghệ An truyền đạo trái phép

'Hội thánh Đức chúa trời mẹ' tái xuất tại Nghệ An truyền đạo trái phép

Bắt quả tang nhóm người đang sinh hoạt 'Hội thánh Đức chúa trời mẹ' trái phép

Bắt quả tang nhóm người đang sinh hoạt 'Hội thánh Đức chúa trời mẹ' trái phép

'Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ' hoạt động trái phép tại Nghệ An

'Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ' hoạt động trái phép tại Nghệ An

Phát hiện nhiều người lớn, trẻ nhỏ đang thực hiện nghi lễ 'Hội thánh Đức chúa trời mẹ'

Phát hiện nhiều người lớn, trẻ nhỏ đang thực hiện nghi lễ 'Hội thánh Đức chúa trời mẹ'

Phát hiện 12 người đang sinh hoạt trái phép 'Hội thánh Đức Chúa trời mẹ'

Phát hiện 12 người đang sinh hoạt trái phép 'Hội thánh Đức Chúa trời mẹ'

Giải tán nhóm người lôi kéo trẻ em vào 'Hội thánh Đức chúa trời mẹ'

Giải tán nhóm người lôi kéo trẻ em vào 'Hội thánh Đức chúa trời mẹ'

Công an phát hiện hóm sinh hoạt 'Hội thánh đức chúa trời mẹ' trái phép ở Nghệ An

Công an phát hiện hóm sinh hoạt 'Hội thánh đức chúa trời mẹ' trái phép ở Nghệ An

Phát hiện 6 người lớn, 6 trẻ em đang sinh hoạt 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' trái phép

Phát hiện 6 người lớn, 6 trẻ em đang sinh hoạt 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' trái phép

Giải tán nhóm lôi kéo trẻ tham gia Hội thánh Đức chúa trời mẹ

Giải tán nhóm lôi kéo trẻ tham gia Hội thánh Đức chúa trời mẹ

Nghệ An phát hiện nhóm người đang sinh hoạt 'Hội thánh Đức Chúa trời mẹ'

Nghệ An phát hiện nhóm người đang sinh hoạt 'Hội thánh Đức Chúa trời mẹ'

'Hội thánh Đức chúa trời mẹ' tái xuất ở Nghệ An

'Hội thánh Đức chúa trời mẹ' tái xuất ở Nghệ An