Giới đầu tư chứng khoán Mỹ vay ký quỹ nhiều chưa từng thấy

Giới đầu tư chứng khoán Mỹ vay ký quỹ nhiều chưa từng thấy

Năm nay, Phố Wall đã có hai ví dụ điển hình về rủi ro mà đòn bẩy nợ đặt ra cho nhà đầu tư...