Thư thăm hỏi

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Lào, ngày 30-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh...
Thủ tướng Phạm Minh Chính và 14 thành viên Chính phủ ứng cử ĐBQH

Thủ tướng Phạm Minh Chính và 14 thành viên Chính phủ ứng cử ĐBQH

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm Thủ tướng Campuchia, Singapore và Malaysia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm Thủ tướng Campuchia, Singapore và Malaysia

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Indonesia

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Indonesia

Chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore trên tất cả lĩnh vực

Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore trên tất cả lĩnh vực

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Singapore

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Singapore

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với ông Lý Hiển Long

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với ông Lý Hiển Long

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Lãnh đạo các nước gửi điện, thư chúc mừng lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Lãnh đạo các nước gửi điện, thư chúc mừng lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Lãnh đạo các nước gửi thư, điện chúc mừng lãnh đạo Việt Nam

Lãnh đạo các nước gửi thư, điện chúc mừng lãnh đạo Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đặt lợi ích dân tộc, nhân dân lên trên hết

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đặt lợi ích dân tộc, nhân dân lên trên hết

Thủ tướng Campuchia chúc mừng tân Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng Campuchia chúc mừng tân Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Campuchia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Campuchia