Đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy kinh tế Thủ đô phát triển

Đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy kinh tế Thủ đô phát triển

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, TP. Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải...
Hiệu quả mô hình cải cách hành chính 'Ngày không chờ'

Hiệu quả mô hình cải cách hành chính 'Ngày không chờ'

Lâm Đồng: Sở VH-TT&DL dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Lâm Đồng: Sở VH-TT&DL dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Khen thưởng nhiều tập thể cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính

Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Bộ Tài chính

Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Bộ Tài chính

Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021

Các cơ quan, đơn vị của thành phố tập trung thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính

Các cơ quan, đơn vị của thành phố tập trung thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính

Ðẩy mạnh cải cách hành chính

BƯỚC TIẾN TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUA THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 19 THỦ TƯỚNG CP

BƯỚC TIẾN TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUA THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 19 THỦ TƯỚNG CP

Hà Nội kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn

Hà Nội kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn

Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

Kiểm tra công tác cải cách hành chính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm

Kiểm tra công tác cải cách hành chính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm