Tổng thống Mỹ mời Chủ tịch nước dự hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu

Tổng thống Mỹ mời Chủ tịch nước dự hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu sắp tới.
Chủ tịch nước sẽ tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu

Chủ tịch nước sẽ tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu

Phiên thảo luận mở Cấp cao của HĐBA do Chủ tịch nước chủ trì tạo tiếng vang lớn

Phiên thảo luận mở Cấp cao của HĐBA do Chủ tịch nước chủ trì tạo tiếng vang lớn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc

Chủ tịch nước lần đầu chủ trì phiên họp cấp cao tại Hội đồng Bảo an

Chủ tịch nước lần đầu chủ trì phiên họp cấp cao tại Hội đồng Bảo an

Chủ tịch nước: Lòng tin và đối thoại chính là giải pháp căn cơ cho một nền hòa bình bền vững

Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên thảo luận Cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên thảo luận Cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Lòng tin và đối thoại chính là giải pháp căn cơ cho một nền hòa bình bền vững

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Lòng tin và đối thoại chính là giải pháp căn cơ cho một nền hòa bình bền vững

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận của Hội đồng bảo an

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận của Hội đồng bảo an

Infographic: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Hội nghị cấp cao HĐBA Liên hợp quốc

Infographic: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Hội nghị cấp cao HĐBA Liên hợp quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị cấp cao HĐBA

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị cấp cao HĐBA

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên thảo luận mở tại HĐBA Liên Hợp Quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên thảo luận mở tại HĐBA Liên Hợp Quốc

Việt Nam chủ trì hội nghị cấp cao Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Việt Nam chủ trì hội nghị cấp cao Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị cấp cao HĐBA Liên Hợp Quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị cấp cao HĐBA Liên Hợp Quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận cấp cao Liên Hợp Quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận cấp cao Liên Hợp Quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận cấp cao HĐBA Liên Hợp Quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận cấp cao HĐBA Liên Hợp Quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Phiên thảo luận mở cấp cao của HÐBA Liên hợp quốc

Chủ tịch nước sẽ chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Chủ tịch nước sẽ chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận cấp cao HĐBA

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận cấp cao HĐBA

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao HĐBA LHQ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao HĐBA LHQ

Chủ tịch nước sẽ chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao của HĐBA LHQ

Chủ tịch nước sẽ chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao của HĐBA LHQ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp cấp cao HĐBA Liên hợp quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp cấp cao HĐBA Liên hợp quốc

Chủ tịch nước sẽ chủ trì phiên thảo luận ở Hội đồng Bảo an LHQ

Chủ tịch nước sẽ chủ trì phiên thảo luận ở Hội đồng Bảo an LHQ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao của Hội đồng Bảo an

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao của Hội đồng Bảo an

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Đà Nẵng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Đà Nẵng

CHỦ TỊCH NƯỚC THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐÀ NẴNG - QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐÀ NẴNG - QUẢNG NAM

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Đà Nẵng, Quảng Nam

'Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ mang đến cách tiếp cận mới'

'Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ mang đến cách tiếp cận mới'