Vì một Việt Nam xanh nơi cội nguồn của dân tộc

Vì một Việt Nam xanh nơi cội nguồn của dân tộc

Ngày 3/4, ngành tài nguyên và môi trường hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025...