Đắk Lắk lãng phí thương hiệu hồ tiêu Cư Kuin

Đắk Lắk lãng phí thương hiệu hồ tiêu Cư Kuin

Sau gần 5 năm được công nhận nhãn hiệu Hồ tiêu Cư Kuin vẫn chỉ nằm trên giấy, chưa có cơ hội sử dụng để...
Bài học lên đỉnh, xuống đáy của 'vàng đen' Việt Nam

Bài học lên đỉnh, xuống đáy của 'vàng đen' Việt Nam