Quyết định cho Giám đốc BV Tâm thần TW 1 trở lại làm việc: Bộ Y tế nói gì?

Quyết định cho Giám đốc BV Tâm thần TW 1 trở lại làm việc: Bộ Y tế nói gì?

Sự việc Bộ Y tế quyết định cho ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 1 quay lại làm việc đang...
Bộ Y tế sẽ xử lý nghiêm những vi phạm xảy ra tại BV Tâm thần TƯ I

Bộ Y tế sẽ xử lý nghiêm những vi phạm xảy ra tại BV Tâm thần TƯ I

Bệnh nhân bay lắc tại bệnh viện, Giám đốc được tiếp tục điều hành có thỏa đáng?

Bệnh nhân bay lắc tại bệnh viện, Giám đốc được tiếp tục điều hành có thỏa đáng?

Sau vụ bay lắc tại BV Tâm thần TƯ I, vì sao giám đốc vẫn điều hành?

Sau vụ bay lắc tại BV Tâm thần TƯ I, vì sao giám đốc vẫn điều hành?

Làm chuyện trái ngang

Làm chuyện trái ngang

Vụ phòng bay lắc trong viện Tâm thần TW1: Giám đốc quay lại làm việc

Vụ phòng bay lắc trong viện Tâm thần TW1: Giám đốc quay lại làm việc

Chưa làm rõ vi phạm liên quan đến đường dây 'bay lắc', Giám đốc BV Tâm thần TW I đi làm trở lại

Chưa làm rõ vi phạm liên quan đến đường dây 'bay lắc', Giám đốc BV Tâm thần TW I đi làm trở lại

Giám đốc bệnh viện Tâm thần TW có bệnh nhân 'bay lắc' quay trở lại làm việc

Giám đốc bệnh viện Tâm thần TW có bệnh nhân 'bay lắc' quay trở lại làm việc

Vụ bay lắc tại BV Tâm thần Trung ương I: Giám đốc Bệnh viện quay lại điều hành sau 1 tháng đình chỉ

Vụ bay lắc tại BV Tâm thần Trung ương I: Giám đốc Bệnh viện quay lại điều hành sau 1 tháng đình chỉ

Vụ 'bay lắc' trong BV Tâm thần: Giám đốc quay lại điều hành

Vụ 'bay lắc' trong BV Tâm thần: Giám đốc quay lại điều hành

Vụ bệnh nhân tâm thần đưa gái 'dịch vụ' vào 'bay lắc': Giám đốc quay lại điều hành bệnh viện

Vụ bệnh nhân tâm thần đưa gái 'dịch vụ' vào 'bay lắc': Giám đốc quay lại điều hành bệnh viện

Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I quay lại điều hành Bệnh viện

Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I quay lại điều hành Bệnh viện

Bệnh nhân bay lắc trong viện: Giám đốc quay lại điều hành sau 1 tháng đình chỉ

Bệnh nhân bay lắc trong viện: Giám đốc quay lại điều hành sau 1 tháng đình chỉ

Vụ 'bay lắc' trong bệnh viện: Giám đốc quay lại điều hành

Vụ 'bay lắc' trong bệnh viện: Giám đốc quay lại điều hành

Vụ bệnh nhân cầm đầu đường dây ma túy: Ông Vương Văn Tịnh trở lại điều hành bệnh viện

Vụ bệnh nhân cầm đầu đường dây ma túy: Ông Vương Văn Tịnh trở lại điều hành bệnh viện

Bác bỏ bản kiểm điểm của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TƯ I khi nhận mức kỷ luật là khiển trách

Bác bỏ bản kiểm điểm của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TƯ I khi nhận mức kỷ luật là khiển trách

Vụ bệnh nhân 'bay lắc' trong viện: Khiển trách là chưa đủ

Vụ bệnh nhân 'bay lắc' trong viện: Khiển trách là chưa đủ

Vụ 'động bay lắc' trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1: Giám đốc đề xuất xin nhận kỷ luật khiển trách

Vụ 'động bay lắc' trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1: Giám đốc đề xuất xin nhận kỷ luật khiển trách

Vụ bệnh nhân 'bay lắc' ngay trong phòng điều trị: Giám đốc đề xuất nhận mức kỷ luật khiển trách

Vụ bệnh nhân 'bay lắc' ngay trong phòng điều trị: Giám đốc đề xuất nhận mức kỷ luật khiển trách

Bệnh nhân 'bay lắc' trong viện tâm thần: Giám đốc tự nhận kỷ luật khiển trách

Bệnh nhân 'bay lắc' trong viện tâm thần: Giám đốc tự nhận kỷ luật khiển trách

Bộ Y tế không đồng ý với bản tự kiểm điểm của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần trung ương I

Bộ Y tế không đồng ý với bản tự kiểm điểm của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần trung ương I

Đình chỉ công tác Giám đốc BV Tâm thần Trung ương I thêm 15 ngày

Đình chỉ công tác Giám đốc BV Tâm thần Trung ương I thêm 15 ngày

Vụ bệnh nhân 'bay lắc': Giám đốc xin nhận kỷ luật khiển trách

Vụ bệnh nhân 'bay lắc': Giám đốc xin nhận kỷ luật khiển trách

Vụ bệnh nhân 'bay lắc' tại BV Tâm thần T.Ư I: Đình chỉ công tác giám đốc thêm 15 ngày

Vụ bệnh nhân 'bay lắc' tại BV Tâm thần T.Ư I: Đình chỉ công tác giám đốc thêm 15 ngày

Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TƯ I kiểm điểm trách nhiệm

Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TƯ I kiểm điểm trách nhiệm

Vụ mua bán ma túy tại BV Tâm thần TƯ 1: Bộ Y tế truy trách nhiệm Giám đốc

Vụ mua bán ma túy tại BV Tâm thần TƯ 1: Bộ Y tế truy trách nhiệm Giám đốc

Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc BV Tâm thần TW1 làm rõ trách nhiệm người đứng đầu

Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc BV Tâm thần TW1 làm rõ trách nhiệm người đứng đầu

Bộ Y tế yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Bộ Y tế yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Bộ Y tế sẽ xem xét kỷ luật Giám đốc BV Tâm thần Trung ương I vì vi phạm quản lý, chỉ đạo, điều hành

Bộ Y tế sẽ xem xét kỷ luật Giám đốc BV Tâm thần Trung ương I vì vi phạm quản lý, chỉ đạo, điều hành

Yêu cầu Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 1 kiểm điểm trách nhiệm cá nhân

Yêu cầu Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 1 kiểm điểm trách nhiệm cá nhân

Vụ phòng 'bay lắc' trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I: Truy trách nhiệm giám đốc

Vụ phòng 'bay lắc' trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I: Truy trách nhiệm giám đốc

Yêu cầu Giám đốc BV Tâm thần Trung ương I kiểm điểm trách nhiệm cá nhân

Yêu cầu Giám đốc BV Tâm thần Trung ương I kiểm điểm trách nhiệm cá nhân

Vụ 'bay lắc' ở Bệnh viện Tâm thần TW I: Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện viết kiểm điểm

Vụ 'bay lắc' ở Bệnh viện Tâm thần TW I: Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện viết kiểm điểm

Bệnh nhân 'bay lắc' tại BV Tâm thần Trung ương: Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân

Bệnh nhân 'bay lắc' tại BV Tâm thần Trung ương: Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân