Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội: Khẳng định vai trò cơ quan dân cử

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội: Khẳng định vai trò cơ quan dân cử

Hiện cả nước đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021...
Xứng đáng là người đại biểu nhân dân

Xứng đáng là người đại biểu nhân dân