Giai đoạn 2 Thăng Long Central City tiếp tục cháy hàng

Giai đoạn 2 Thăng Long Central City tiếp tục cháy hàng

Giai đoạn 2 dự án Thăng Long Central City với khoảng 500 sản phẩm vừa được Liên minh sàn giao dịch bất động...