Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với đại biểu chuyên trách ở Trung ương

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với đại biểu chuyên trách ở Trung ương

Chiều 15/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các đại...
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lắng nghe đại biểu Quốc hội hiến kế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lắng nghe đại biểu Quốc hội hiến kế

Quốc hội sẽ tiếp tục phát triển trên nền tảng di sản đồ sộ 75 năm lịch sử hoạt động

Quốc hội sẽ tiếp tục phát triển trên nền tảng di sản đồ sộ 75 năm lịch sử hoạt động

Đại biểu Quốc hội chuyên trách hiến kế nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

Đại biểu Quốc hội chuyên trách hiến kế nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỚI CÁC ĐẠI BIỂU CHUYÊN TRÁCH Ở TRUNG ƯƠNG

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỚI CÁC ĐẠI BIỂU CHUYÊN TRÁCH Ở TRUNG ƯƠNG

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị của UBTVQH với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị của UBTVQH với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm việc tại Hải Phòng

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm việc tại Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Bầu cử Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Bầu cử Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội: 'Chuẩn bị bầu cử phải thực hiện khoa học, thuận tiện cho cử tri'

Chủ tịch Quốc hội: 'Chuẩn bị bầu cử phải thực hiện khoa học, thuận tiện cho cử tri'

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Tiên Lãng

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Tiên Lãng

Phát huy được ý thức về quyền và trách nhiệm của mỗi cử tri

Phát huy được ý thức về quyền và trách nhiệm của mỗi cử tri

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 5, Hội đồng bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 5, Hội đồng bầu cử quốc gia

Tổ chức cuộc bầu cử dân chủ, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm

Tổ chức cuộc bầu cử dân chủ, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP LẦN THỨ 5 HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP LẦN THỨ 5 HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 5 Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 5 Hội đồng Bầu cử quốc gia

'Loại bỏ những thành phần cơ hội chính trị, thoái hóa biến chất'

'Loại bỏ những thành phần cơ hội chính trị, thoái hóa biến chất'

Tổ chức thành công bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2-2021

Tổ chức thành công bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2-2021

Để Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Để Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên thứ nhất sau kiện toàn

Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên thứ nhất sau kiện toàn

Phiên họp thứ 5 Hội đồng bầu cử quốc gia

Phiên họp thứ 5 Hội đồng bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 5, Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 5, Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đảm bảo tính liên tục, thông suốt, hiệu quả trong chỉ đạo cuộc bầu cử

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đảm bảo tính liên tục, thông suốt, hiệu quả trong chỉ đạo cuộc bầu cử

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 5-Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 5-Hội đồng Bầu cử quốc gia

Phiên họp thứ 5 Hội đồng Bầu cử quốc gia

Phiên họp thứ 5 Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 5 Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 5 Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 5, Hội đồng bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp lần thứ 5 Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp lần thứ 5 Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội: Mong các nhân sự mới được bầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Chủ tịch Quốc hội: Mong các nhân sự mới được bầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

HÌNH ẢNH BÊN LỀ PHIÊN HỌP QUỐC HỘI CHIỀU NGÀY 05/4, KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV

HÌNH ẢNH BÊN LỀ PHIÊN HỌP QUỐC HỘI CHIỀU NGÀY 05/4, KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV

HÌNH ẢNH QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẦU MỘT SỐ PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

HÌNH ẢNH QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẦU MỘT SỐ PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Quốc hội có 3 Phó Chủ tịch mới

Quốc hội có 3 Phó Chủ tịch mới