Kho di sản tư liệu quý hiếm thời Đông Dương đã được mở

Kho di sản tư liệu quý hiếm thời Đông Dương đã được mở

Kho tư liệu của Việt Nam bao gồm cả chữ Hán và tiếng Pháp. Trong số đó tư liệu văn hóa nhờ vào tư liệu...
'Mở kho' tư liệu quý về văn hóa Việt-Pháp

'Mở kho' tư liệu quý về văn hóa Việt-Pháp

Ra mắt thư viện số về lịch sử Việt Nam

Ra mắt thư viện số về lịch sử Việt Nam

Thư viện Hoa Phượng Vĩ: Cổng thông tin chia sẻ di sản dữ liệu chung giữa Pháp và Việt Nam

Thư viện Hoa Phượng Vĩ: Cổng thông tin chia sẻ di sản dữ liệu chung giữa Pháp và Việt Nam

Số hóa tài liệu lưu chiểu thời kỳ Đông Dương

Số hóa tài liệu lưu chiểu thời kỳ Đông Dương

Khai trương cổng thông tin Pháp – Việt: Chia sẻ nhiều tài liệu quý về Việt Nam

Khai trương cổng thông tin Pháp – Việt: Chia sẻ nhiều tài liệu quý về Việt Nam

Ra mắt thư viện số Pháp - Việt giới thiệu 2000 di sản tư liệu Đông Dương

Ra mắt thư viện số Pháp - Việt giới thiệu 2000 di sản tư liệu Đông Dương

Cổng thông tin Pháp – Việt: Thư viện số quý giá về lịch sử Việt Nam cho các nhà nghiên cứu và độc giả

Cổng thông tin Pháp – Việt: Thư viện số quý giá về lịch sử Việt Nam cho các nhà nghiên cứu và độc giả

Lần đầu tiên số hóa hàng nghìn tài liệu lưu chiểu thời kỳ Đông Dương

Lần đầu tiên số hóa hàng nghìn tài liệu lưu chiểu thời kỳ Đông Dương

Khai trương thư viện số Hoa Phượng Vĩ chia sẻ di sản trực tuyến

Khai trương thư viện số Hoa Phượng Vĩ chia sẻ di sản trực tuyến

Khai trương cổng thông tin Pháp-Việt chia sẻ tài liệu lịch sử quý hiếm về Việt Nam

Khai trương cổng thông tin Pháp-Việt chia sẻ tài liệu lịch sử quý hiếm về Việt Nam

Khai trương cổng thông tin Pháp - Việt: Thư viện Hoa phượng vỹ

Khai trương cổng thông tin Pháp - Việt: Thư viện Hoa phượng vỹ

Khai trương cổng thông tin chia sẻ di sản dữ liệu chung giữa Pháp và Việt Nam

Khai trương cổng thông tin chia sẻ di sản dữ liệu chung giữa Pháp và Việt Nam

Thư viện Hoa phượng vỹ lưu trữ di sản chung Pháp-Việt từ thế kỷ 17

Thư viện Hoa phượng vỹ lưu trữ di sản chung Pháp-Việt từ thế kỷ 17

Thư viện số với 2.000 tài liệu về Việt - Pháp

Thư viện số với 2.000 tài liệu về Việt - Pháp

Công bố 2.000 tài liệu về Việt Nam từ thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 20 và mối quan hệ với nước Pháp

Công bố 2.000 tài liệu về Việt Nam từ thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 20 và mối quan hệ với nước Pháp