Cử tri ở nơi bị cách ly sẽ bầu cử như thế nào?

Cử tri ở nơi bị cách ly sẽ bầu cử như thế nào?

Với địa phương do dịch bệnh phải thực hiện giãn cách xã hội, ủy ban bầu cử cấp tỉnh chủ động đề xuất, báo...
TX Đông Triều: Sẵn sàng cho ngày bầu cử

TX Đông Triều: Sẵn sàng cho ngày bầu cử

Trường hợp cử tri chỉ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện

Trường hợp cử tri chỉ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện

Trong mọi tình huống, phải tổ chức thành công cuộc bầu cử

Trong mọi tình huống, phải tổ chức thành công cuộc bầu cử

Đề xuất mời người dân bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội theo giờ

Đề xuất mời người dân bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội theo giờ

Hà Nội: Ưu tiên hình thức tiếp xúc cử tri trực tiếp kết hợp trực tuyến để phòng dịch Covid -19

Hà Nội: Ưu tiên hình thức tiếp xúc cử tri trực tiếp kết hợp trực tuyến để phòng dịch Covid -19

Quận Hoàng Mai: Đã xây dựng xong phương án phòng, chống dịch, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn

Quận Hoàng Mai: Đã xây dựng xong phương án phòng, chống dịch, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn

TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG

TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG

TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ TẠI THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ TẠI THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Thiệu Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch tại huyện Nông Cống

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch tại huyện Nông Cống

Huyện Vĩnh Lộc chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng cho ngày bầu cử

Huyện Vĩnh Lộc chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng cho ngày bầu cử

Tiếp xúc cử tri qua trực tuyến: Kịp thời, linh hoạt và cần thiết

Tiếp xúc cử tri qua trực tuyến: Kịp thời, linh hoạt và cần thiết

Vì COVID-19, cử tri có quyền đổi nơi bỏ phiếu trước thời điểm bầu cử 24 giờ

Vì COVID-19, cử tri có quyền đổi nơi bỏ phiếu trước thời điểm bầu cử 24 giờ

TPHCM: CỬ TRI QUẬN 5 MONG CHỜ ĐẾN NGÀY BẦU CỬ

TPHCM: CỬ TRI QUẬN 5 MONG CHỜ ĐẾN NGÀY BẦU CỬ

ĐẢM BẢO TỔ CHỨC TIẾP XÚC CỬ TRI, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ AN TOÀN, HIỆU QUẢ

ĐẢM BẢO TỔ CHỨC TIẾP XÚC CỬ TRI, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ AN TOÀN, HIỆU QUẢ

Nơi có dịch hoặc cách ly y tế bầu cử thế nào?

Nơi có dịch hoặc cách ly y tế bầu cử thế nào?

Thủ tục kiểm tra hòm phiếu trước khi bỏ phiếu

Thủ tục kiểm tra hòm phiếu trước khi bỏ phiếu

QUẢNG NAM: NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH TẠI CÁC ĐIỂM BỎ PHIẾU

QUẢNG NAM: NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH TẠI CÁC ĐIỂM BỎ PHIẾU

Khẩn trương, chu đáo, bảo đảm an toàn cho ngày hội lớn

Khẩn trương, chu đáo, bảo đảm an toàn cho ngày hội lớn

TP.HCM triển khai phần mềm bầu cử

TP.HCM triển khai phần mềm bầu cử

QUY TRÌNH BỎ PHIẾU BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Những cử tri đặc biệt

Những cử tri đặc biệt

Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp