Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 11, sáng 31/3, Quốc hội tiến hành thủ tục bầu Chủ tịch Quốc hội,...
Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Trình miễn nhiệm 3 phó chủ tịch Quốc hội

Trình miễn nhiệm 3 phó chủ tịch Quốc hội

Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội với số phiếu tán thành cao

Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội với số phiếu tán thành cao

Trình Quốc hội miễn nhiệm 3 trong 4 Phó chủ tịch Quốc hội

Trình Quốc hội miễn nhiệm 3 trong 4 Phó chủ tịch Quốc hội

Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức: Cam kết nâng cao vị thế của Quốc hội

Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức: Cam kết nâng cao vị thế của Quốc hội

Niềm tin và kỳ vọng vào tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Niềm tin và kỳ vọng vào tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Đồng chí Vương Đình Huệ được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội

Nghi lễ tuyên thệ nhậm chức tân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

Nghi lễ tuyên thệ nhậm chức tân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

Tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Đồng chí Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội

Ông Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội

Ông Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội

CLIP: Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

CLIP: Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Ông Vương Đình Huệ đắc cử Chủ tịch Quốc hội với tỷ lệ 98,54%

Ông Vương Đình Huệ đắc cử Chủ tịch Quốc hội với tỷ lệ 98,54%

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Đồng chí Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Đồng chí Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm lễ tuyên thệ

Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm lễ tuyên thệ

Đồng chí Vương Đình Huệ được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội

Đồng chí Vương Đình Huệ được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Bí thư Thành ủy Hà Nội đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

Bí thư Thành ủy Hà Nội đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

Ông Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội

Ông Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV: Thực hiện quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV: Thực hiện quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội

Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội