Hà Nội miễn nhiệm, bầu bổ sung nhiều Ủy viên UBND TP

Hà Nội miễn nhiệm, bầu bổ sung nhiều Ủy viên UBND TP

Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 19, HĐND TP Hà Nội đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền để kiện toàn...
Hà Nội: Đầu tư 5 dự án với số vốn 1.755 tỷ đồng

Hà Nội: Đầu tư 5 dự án với số vốn 1.755 tỷ đồng