Nhận thức mới về bảo vệ an ninh quốc gia

Nhận thức mới về bảo vệ an ninh quốc gia

Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và là trách nhiệm của...
Bắc Giang tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Bắc Giang tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Kiểm tra Đảng quý I năm 2021

Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Kiểm tra Đảng quý I năm 2021

Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Bài bản, nghiêm túc, trách nhiệm

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Bài bản, nghiêm túc, trách nhiệm

Thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết

Thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết

9 đảng bộ cấp xã ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho 3.280 đảng viên

9 đảng bộ cấp xã ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho 3.280 đảng viên

Hội thảo khoa học 'Những vấn đề mới về lý luận trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng'

Hội thảo khoa học 'Những vấn đề mới về lý luận trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng'

Lâm Đồng: Thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết đại hội Đảng

Lâm Đồng: Thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết đại hội Đảng

Quý 2/2021, Đà Nẵng xác định tập trung 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Quý 2/2021, Đà Nẵng xác định tập trung 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Tập trung quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tập trung quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Huyện Xuân Lộc: Tổ chức học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đa dạng cách quán triệt nghị quyết

Đa dạng cách quán triệt nghị quyết

Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho cán bộ Hội LHPN các cấp

Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho cán bộ Hội LHPN các cấp

Để khâu tổ chức thực hiện không còn là khâu yếu

Để khâu tổ chức thực hiện không còn là khâu yếu

GỐC CỦA KHÁT VỌNG

GỐC CỦA KHÁT VỌNG

Bộ Giao thông Vận tải học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng XIII

Bộ Giao thông Vận tải học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng XIII

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII

HÌNH ẢNH BẾ MẠC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

HÌNH ẢNH BÊN LỀ HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CHIỀU NGÀY 28/03

HÌNH ẢNH BÊN LỀ HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CHIỀU NGÀY 28/03

Nội dung chính 5 chuyên đề quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Nội dung chính 5 chuyên đề quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Khẩn trương xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Khẩn trương xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phiên họp cuối Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII

Phiên họp cuối Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII

HÌNH ẢNH BÊN LỀ PHIÊN KHAI MẠC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

HÌNH ẢNH BÊN LỀ PHIÊN KHAI MẠC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG