Những nhóm nhạc hiếm hoi vẫn còn hoạt động từ thời 1999 - 2000

Những nhóm nhạc hiếm hoi vẫn còn hoạt động từ thời 1999 - 2000

Có thể nói những năm 99 -2000 là giai đoạn bùng nổ của các nhóm nhạc nam và nữ tại Việt Nam. Mặc dù cũng có...