Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Đoàn Thanh niên trường Đại học Luật Hà Nội

Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Đoàn Thanh niên trường Đại học Luật Hà Nội

Tối ngày 31/3, trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức buổi 'Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Đoàn Thanh...