Hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine COVID-19 Nanocovax

Hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine COVID-19 Nanocovax

Ngày 8/4, 554 tình nguyện viên hoàn thành tiêm thử nghiệm mũi 2 của giai đoạn 2 đối với vaccine phòng...
Phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 Nano Covax không phải can thiệp y tế

Phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 Nano Covax không phải can thiệp y tế

Kết thúc thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine phòng Covid-19 đầu tiên của Việt Nam

Kết thúc thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine phòng Covid-19 đầu tiên của Việt Nam

Hoàn thành thử nghiệm vaccine Nano Covax giai đoạn 2 tại Hà Nội

Hoàn thành thử nghiệm vaccine Nano Covax giai đoạn 2 tại Hà Nội

Kết thúc tiêm thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine Nano Covax

Kết thúc tiêm thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine Nano Covax

Sức khỏe tình nguyện viên thử nghiệm vắc xin COVID-19 của Việt Nam hiện ra sao?

Sức khỏe tình nguyện viên thử nghiệm vắc xin COVID-19 của Việt Nam hiện ra sao?

Kết thúc tiêm thử nghiệm giai đoạn 2 vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên của Việt Nam vào ngày 8-4

Kết thúc tiêm thử nghiệm giai đoạn 2 vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên của Việt Nam vào ngày 8-4

Sức khỏe những người tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 'made in Việt Nam' thế nào?

Sức khỏe những người tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 'made in Việt Nam' thế nào?

Sức khỏe các tình nguyện viện tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 ổn định

Sức khỏe các tình nguyện viện tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 ổn định

Dự kiến ngày 8/4, vaccine Nano Covax của Việt Nam hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 2

Dự kiến ngày 8/4, vaccine Nano Covax của Việt Nam hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 2

CHÙM ẢNH: Phát triển vaccine phòng COVID-19 với tinh thần 'chống dịch như chống giặc'

Nếu thuận lợi, tháng 9/2021 sẽ có vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam

Nếu thuận lợi, tháng 9/2021 sẽ có vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vắc xin Nano Covax

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vắc xin Nano Covax

Việt Nam có thể ra mắt vaccine Covid-19 đầu tiên vào tháng 9

Việt Nam có thể ra mắt vaccine Covid-19 đầu tiên vào tháng 9

Rút ngắn tối đa thời gian sản xuất vaccine COVID-19 của Việt Nam

Rút ngắn tối đa thời gian sản xuất vaccine COVID-19 của Việt Nam

Về lâu dài người dân sẽ được tiêm vắc xin COVID-19 miễn phí như tiêm chủng mở rộng

Về lâu dài người dân sẽ được tiêm vắc xin COVID-19 miễn phí như tiêm chủng mở rộng

Nếu thuận lợi, tháng 9/2021 sẽ có vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam

Nếu thuận lợi, tháng 9/2021 sẽ có vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax phòng COVID-19 giai đoạn hai

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax phòng COVID-19 giai đoạn hai

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Nano Covax

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Nano Covax

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 của Việt Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 của Việt Nam