Cô gái 17 tuổi nhận bằng tiến sĩ

Cô gái 17 tuổi nhận bằng tiến sĩ

Đằng sau sự thành công của nữ tiến sĩ trẻ nhất thế giới là phương pháp giáo dục tại nhà đặc biệt của vợ...
Nữ sinh Mỹ lấy bằng tiến sĩ năm 17 tuổi

Nữ sinh Mỹ lấy bằng tiến sĩ năm 17 tuổi