Di dời trụ sở bộ, ngành, trường học khỏi nội đô: Không thể mãi chần chừ!

Di dời trụ sở bộ, ngành, trường học khỏi nội đô: Không thể mãi chần chừ!

Một trong những mục tiêu của 6 đồ án quy hoạch phân khu tại 4 quận lõi nội đô được thành phố Hà Nội phê...
Tập trung tái thiết đô thị, kiểm soát các công trình xây dựng mới

Tập trung tái thiết đô thị, kiểm soát các công trình xây dựng mới

Quy hoạch phân khu đô thị H1 - 3 quận Đống Đa: Không phát triển nhà cao tầng khu vực Văn Miếu và phụ cận

Quy hoạch phân khu đô thị H1 - 3 quận Đống Đa: Không phát triển nhà cao tầng khu vực Văn Miếu và phụ cận

Kiểm soát chiều cao công trình khu vực hồ Gươm và vùng phụ cận

Kiểm soát chiều cao công trình khu vực hồ Gươm và vùng phụ cận

Quy hoạch 4 quận nội đô Hà Nội: Tăng cao ốc có gây ùn tắc?

Quy hoạch 4 quận nội đô Hà Nội: Tăng cao ốc có gây ùn tắc?

Bảo tồn, phát triển bền vững khu phố cổ

Bảo tồn, phát triển bền vững khu phố cổ

Khốn khổ sống cùng quy hoạch 'treo'

Khốn khổ sống cùng quy hoạch 'treo'

Tìm lời giải giãn dân khu vực nội đô

Tìm lời giải giãn dân khu vực nội đô

Cơ hội để phát triển đô thị văn minh, hiện đại

Cơ hội để phát triển đô thị văn minh, hiện đại

Tiến độ quy hoạch phân khu 5 đô thị vệ tinh: Không thể chậm trễ

Tiến độ quy hoạch phân khu 5 đô thị vệ tinh: Không thể chậm trễ

Những điểm đáng chú ý tại Quy hoạch phân khu H1-1A, khu phố cổ Hà Nội

Những điểm đáng chú ý tại Quy hoạch phân khu H1-1A, khu phố cổ Hà Nội

Khoảng trống không gian ngầm nội đô

Khoảng trống không gian ngầm nội đô

Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C: Nhóm công trình cao tầng tập trung tại các trục phố lớn

Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C: Nhóm công trình cao tầng tập trung tại các trục phố lớn

Quy hoạch phân khu nội đô Hà Nội: Cần công khai những nhóm đối tượng ở lại và di dời

Quy hoạch phân khu nội đô Hà Nội: Cần công khai những nhóm đối tượng ở lại và di dời

Bước đột phá của Hà Nội khi quy hoạch 4 quận trung tâm

Bước đột phá của Hà Nội khi quy hoạch 4 quận trung tâm

Quy hoạch nội đô Hà Nội: Di dời 215.000 dân liệu có khả thi?

Quy hoạch nội đô Hà Nội: Di dời 215.000 dân liệu có khả thi?

Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Nguyễn Đức Hùng: Cơ sở để giãn 215.000 dân khỏi nội đô lịch sử

Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Nguyễn Đức Hùng: Cơ sở để giãn 215.000 dân khỏi nội đô lịch sử

Xem xét kỹ để có định hướng mới

Xem xét kỹ để có định hướng mới

Chủ trương phải kèm chính sách

Chủ trương phải kèm chính sách

Tầm vóc mới của Hà Nội

Tầm vóc mới của Hà Nội

Công bố 6 đồ án quy hoạch phân khu đô thị nội đô Hà Nội

Công bố 6 đồ án quy hoạch phân khu đô thị nội đô Hà Nội

215.000 người sẽ được di dời khỏi khu nội đô lịch sử

215.000 người sẽ được di dời khỏi khu nội đô lịch sử

Hà Nội: 215.000 người dân và nhiều cơ quan sẽ được di dời khỏi nội đô lịch sử

Hà Nội: 215.000 người dân và nhiều cơ quan sẽ được di dời khỏi nội đô lịch sử

Tái thiết thủ đô, giảm 215.000 người dân

Tái thiết thủ đô, giảm 215.000 người dân

Hà Nội công bố 6 đồ án Quy hoạch phân khu nội đô lịch sử: Bảo đảm nguyên tắc bảo tồn và phát triển

Hà Nội công bố 6 đồ án Quy hoạch phân khu nội đô lịch sử: Bảo đảm nguyên tắc bảo tồn và phát triển

Đừng để quy hoạch 'làm khó quy hoạch'

Đừng để quy hoạch 'làm khó quy hoạch'

Những điểm nhấn trong 6 đồ án quy hoạch TP Hà Nội

Những điểm nhấn trong 6 đồ án quy hoạch TP Hà Nội

Hà Nội công bố quy hoạch khu nội đô lịch sử, cần di dời khoảng 215.000 dân

Việc kéo giảm dân số khu vực nội đô lịch sử hoàn toàn khả thi

Việc kéo giảm dân số khu vực nội đô lịch sử hoàn toàn khả thi

Hà Nội: Phân khu đô thị nội đô lịch sử được quy hoạch thế nào?

Hà Nội: Phân khu đô thị nội đô lịch sử được quy hoạch thế nào?

Hà Nội công bố 6 Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị thuộc khu vực Nội đô lịch sử

Hà Nội công bố 6 Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị thuộc khu vực Nội đô lịch sử

Các quận nào thuộc quy hoạch nội đô lịch sử tại Hà Nội?

Các quận nào thuộc quy hoạch nội đô lịch sử tại Hà Nội?

Hà Nội: Đến 2030, phân khu nội đô lịch sử sẽ giảm 215.000 người

Hà Nội: Đến 2030, phân khu nội đô lịch sử sẽ giảm 215.000 người