Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói gì khi nhậm chức?

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói gì khi nhậm chức?

Theo tân Chủ tịch nước, kinh nghiệm cùng với những thành quả tốt đẹp mà các lãnh đạo tiền nhiệm để lại là...
Tân Chủ tịch nước hứa tận tâm, tận lực vì đất nước

Tân Chủ tịch nước hứa tận tâm, tận lực vì đất nước

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước

Ông Nguyễn Xuân Phúc: Vinh dự được tiếp nối thành quả từ Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Ông Nguyễn Xuân Phúc: Vinh dự được tiếp nối thành quả từ Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Lời hứa của tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Lời hứa của tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Quốc hội chính thức miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Quốc hội chính thức miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng

QUỐC HỘI MIỄN NHIỆM CHỦ TỊCH NƯỚC BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN

QUỐC HỘI MIỄN NHIỆM CHỦ TỊCH NƯỚC BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN

Thành công trong gian khó

Thành công trong gian khó

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng

Hôm nay, Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng, xem xét nhân sự tân Chủ tịch nước

Hôm nay, Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng, xem xét nhân sự tân Chủ tịch nước

Cử tri đánh giá cao các báo cáo nhiệm kỳ với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao

Cử tri đánh giá cao các báo cáo nhiệm kỳ với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao

Nhiệm kỳ thể hiện trách nhiệm cao vì nước vì dân của Chủ tịch nước và Chính phủ

Nhiệm kỳ thể hiện trách nhiệm cao vì nước vì dân của Chủ tịch nước và Chính phủ

Ý kiến cử tri

Chống tham nhũng đã tạo sức răn đe, cảnh tỉnh lớn

Chống tham nhũng đã tạo sức răn đe, cảnh tỉnh lớn

Xây dựng nhiều chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Xây dựng nhiều chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được triển khai quyết liệt, đồng bộ

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được triển khai quyết liệt, đồng bộ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Bảo đảm giữ vững chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Bảo đảm giữ vững chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chủ tịch nước

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chủ tịch nước

'Công tác phòng chống tham nhũng đã tạo sức răn đe, cảnh tỉnh lớn'

'Công tác phòng chống tham nhũng đã tạo sức răn đe, cảnh tỉnh lớn'

Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm 'dân là gốc'

Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm 'dân là gốc'

Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Khai mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Khai mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Chủ tịch nước tổng kết nhiệm kỳ

Chủ tịch nước tổng kết nhiệm kỳ