Danh sách chính thức 85 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách chính thức 85 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 23/4, Ủy Ban Bầu cử (UBBC) tỉnh tổ chức Họp báo Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại...
CỬ TRI PHÁT HUY QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM - HIỆP THƯƠNG LỰA CHỌN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI XỨNG ĐÁNG NHẤT

CỬ TRI PHÁT HUY QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM - HIỆP THƯƠNG LỰA CHỌN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI XỨNG ĐÁNG NHẤT

Thanh Oai: Đảm bảo cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn đại biểu HĐND huyện khóa XX

Thanh Oai: Đảm bảo cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn đại biểu HĐND huyện khóa XX

Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

TP HCM chốt danh sách 37 người ứng cử đại biểu Quốc hội

TP HCM chốt danh sách 37 người ứng cử đại biểu Quốc hội

TPHCM chốt danh sách chính thức 37 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 158 người ứng cử đại biểu HĐND

TPHCM chốt danh sách chính thức 37 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 158 người ứng cử đại biểu HĐND

Quảng Nam 'chốt' danh sách 10 người ứng cử ĐBQH khóa XV

Quảng Nam 'chốt' danh sách 10 người ứng cử ĐBQH khóa XV

VĨNH LONG: HIỆP THƯƠNG LẦN 3 LẬP DANH SÁCH ỨNG CỬ ĐBQH & ĐẠI BIỂU HĐND

VĨNH LONG: HIỆP THƯƠNG LẦN 3 LẬP DANH SÁCH ỨNG CỬ ĐBQH & ĐẠI BIỂU HĐND

Ứng cử viên ĐBQH tỉnh Lào Cai có người dân tộc Mông và Tày

Ứng cử viên ĐBQH tỉnh Lào Cai có người dân tộc Mông và Tày

Tân Yên: Chốt danh sách 56 người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Tân Yên: Chốt danh sách 56 người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

LÀO CAI: HIỆP THƯƠNG LẦN 3 LẬP DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

LÀO CAI: HIỆP THƯƠNG LẦN 3 LẬP DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chính thức lập danh sách 205 người ở Trung ương ứng cử ĐBQH

ĐÀ NẴNG: HIỆP THƯƠNG LẦN 3 LẬP DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH VÀ HĐND

ĐÀ NẴNG: HIỆP THƯƠNG LẦN 3 LẬP DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH VÀ HĐND

QUẢNG NGÃI HIỆP THƯƠNG LẦN 3 LẬP DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH

QUẢNG NGÃI HIỆP THƯƠNG LẦN 3 LẬP DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH

Chốt danh sách bầu cử Quốc hội, HĐND tỉnh Yên Bái

Chốt danh sách bầu cử Quốc hội, HĐND tỉnh Yên Bái

Thông qua danh sách 205 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại các cơ quan Trung ương

Thông qua danh sách 205 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại các cơ quan Trung ương

Giữ nguyên danh sách 205 người ứng cử ĐBQH tại các cơ quan Trung ương

Giữ nguyên danh sách 205 người ứng cử ĐBQH tại các cơ quan Trung ương

Sơn La thống nhất 10 ứng cử viên ĐBQH và 110 ứng cử HĐND tỉnh

Sơn La thống nhất 10 ứng cử viên ĐBQH và 110 ứng cử HĐND tỉnh

Đà Nẵng: 19 người xin rút, không ứng cử ĐBQH và HĐND thành phố

Đà Nẵng: 19 người xin rút, không ứng cử ĐBQH và HĐND thành phố

Đắk Nông: 3 ứng viên xin rút ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Đắk Nông: 3 ứng viên xin rút ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

CAO BẰNG: HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ 3 BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2021 - 2026

CAO BẰNG: HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ 3 BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Quận Hai Bà Trưng: Hiệp thương lần thứ ba thống nhất danh sách 56 người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XX

Quận Hai Bà Trưng: Hiệp thương lần thứ ba thống nhất danh sách 56 người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XX

Hiệp thương lần ba, chốt ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương

Hiệp thương lần ba, chốt ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

100% người ứng cử đại biểu Quốc hội ở các cơ quan Trung ương đạt tín nhiệm 100%

100% người ứng cử đại biểu Quốc hội ở các cơ quan Trung ương đạt tín nhiệm 100%

Ứng viên ĐBQH khối cơ quan T.Ư: 4 người ngoài Đảng, 63 tiến sĩ, 16 GS, PGS

Ứng viên ĐBQH khối cơ quan T.Ư: 4 người ngoài Đảng, 63 tiến sĩ, 16 GS, PGS