Đan Phượng là vùng ven đô đầy tiềm năng của du lịch Hà Nội

Đan Phượng là vùng ven đô đầy tiềm năng của du lịch Hà Nội

Về tiềm năng du lịch trong bức tranh chung của du lịch Hà Nội, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang...
Quảng bá điểm đến du lịch Hà Nội

Quảng bá điểm đến du lịch Hà Nội

Đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá điểm đến du lịch Hà Nội

Đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá điểm đến du lịch Hà Nội

Lễ hội du lịch và Văn hóa ẩm thực Hà Nội

Lễ hội du lịch và Văn hóa ẩm thực Hà Nội

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang: Phải làm sao để du khách muốn khám phá một Hà Nội quen mà lạ

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang: Phải làm sao để du khách muốn khám phá một Hà Nội quen mà lạ

Hà Nội xây dựng 7 nhóm sản phẩm kích cầu du lịch nội địa

Hà Nội xây dựng 7 nhóm sản phẩm kích cầu du lịch nội địa

Thực hiện chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quảng bá du lịch Thủ đô

Thực hiện chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quảng bá du lịch Thủ đô

Năm 2021, Hà Nội sẽ có 34 điểm phát wifi miễn phí

Năm 2021, Hà Nội sẽ có 34 điểm phát wifi miễn phí

Hà Nội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch giai đoạn 2021 – 2025

Hà Nội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch giai đoạn 2021 – 2025

Phối hợp ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá du lịch Thủ đô

Phối hợp ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá du lịch Thủ đô

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch Thủ đô

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch Thủ đô

Hà Nội chuyển đổi số để hấp dẫn khách du lịch

Hà Nội chuyển đổi số để hấp dẫn khách du lịch

Hà Nội triển khai chuyển đổi số giúp ngành du lịch phục hồi nhanh hơn

Hà Nội triển khai chuyển đổi số giúp ngành du lịch phục hồi nhanh hơn

Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quảng bá du lịch

Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quảng bá du lịch

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch Thủ đô

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch Thủ đô

Năm 2021, Hà Nội sẽ có 34 điểm phát wifi miễn phí tại các điểm du lịch

Năm 2021, Hà Nội sẽ có 34 điểm phát wifi miễn phí tại các điểm du lịch

Hà Nội sẽ lắp thêm 9 điểm phát WiFi miễn phí

Hà Nội sẽ lắp thêm 9 điểm phát WiFi miễn phí

Hà Nội tiếp tục thực hiện bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch

Hà Nội tiếp tục thực hiện bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch