Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Khánh Hòa

Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Khánh Hòa

Theo Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa, đến hết ngày 13-5 (trước bầu cử 10...
Ban Tiếp công dân TƯ chỉ nhận được đơn khiếu nại liên quan ứng cử viên HĐND

Ban Tiếp công dân TƯ chỉ nhận được đơn khiếu nại liên quan ứng cử viên HĐND

Trưởng Ban Tiếp công dân: Rất ít đơn thư liên quan đến nhân sự ứng cử

Trưởng Ban Tiếp công dân: Rất ít đơn thư liên quan đến nhân sự ứng cử

7 ứng viên đại biểu Quốc hội bị tố cáo

7 ứng viên đại biểu Quốc hội bị tố cáo

Đang giải quyết 5 đơn tố cáo 7 nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV

Đang giải quyết 5 đơn tố cáo 7 nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV

Xác định tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thế nào?

Xác định tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thế nào?

Huyện Mê Linh giải quyết dứt điểm nhiều vụ khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử

Huyện Mê Linh giải quyết dứt điểm nhiều vụ khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được thực hiện như thế nào?

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được thực hiện như thế nào?

Chủ tịch Hà Nội: Giải quyết triệt để khiếu nại, tố cáo về bầu cử

Chủ tịch Hà Nội: Giải quyết triệt để khiếu nại, tố cáo về bầu cử

Thêm 3 đơn khiếu nại, tố cáo về bầu cử ở TPHCM

Thêm 3 đơn khiếu nại, tố cáo về bầu cử ở TPHCM

Trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong công tác tiếp công dân

Trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong công tác tiếp công dân

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác bầu cử tại Bình Phước

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác bầu cử tại Bình Phước

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan bầu cử

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan bầu cử

Việc xác nhận tư cách của người trúng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện như thế nào?

Việc xác nhận tư cách của người trúng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện như thế nào?

BÌNH THUẬN: SẴN SÀNG CÁC PHƯƠNG ÁN GIỮ GÌN AN NINH CHO CUỘC BẦU CỬ

BÌNH THUẬN: SẴN SÀNG CÁC PHƯƠNG ÁN GIỮ GÌN AN NINH CHO CUỘC BẦU CỬ

Giải quyết tốt khiếu nại tố cáo trong bầu cử

Giải quyết tốt khiếu nại tố cáo trong bầu cử

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Kịp thời phân loại, quy rõ trách nhiệm

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Kịp thời phân loại, quy rõ trách nhiệm

Chủ động, kịp thời giải quyết tố cáo, khiếu nại liên quan đến bầu cử

Chủ động, kịp thời giải quyết tố cáo, khiếu nại liên quan đến bầu cử

Giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử

Giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử

Giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử như thế nào?

Giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử như thế nào?

Thái Nguyên: Thành lập tổ công tác tiếp công dân trong thời gian diễn ra bầu cử

Thái Nguyên: Thành lập tổ công tác tiếp công dân trong thời gian diễn ra bầu cử

Đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại

Đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại

Thành lập tổ công tác tiếp công dân trong thời gian diễn ra bầu cử

Thành lập tổ công tác tiếp công dân trong thời gian diễn ra bầu cử

Quảng Yên: Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Quảng Yên: Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được thực hiện như thế nào?

Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được thực hiện như thế nào?