Thực hiện tấm thảm lớn trong dinh Độc lập

Thực hiện tấm thảm lớn trong dinh Độc lập

Đây là tấm thảm nguyên miếng không chắp nối, dài tới 27 m, ngang 11 m, được thực hiện trong một xưởng...
Nghề dệt thảm len bằng tay tinh xảo ở miền Nam xưa

Nghề dệt thảm len bằng tay tinh xảo ở miền Nam xưa