Khu rừng ở Tây Nguyên đẹp tựa trời Âu

Khu rừng ở Tây Nguyên đẹp tựa trời Âu

Khu rừng khộp ở Buôn Đôn, Đắk Lắk với cảnh sắc mơ mộng, không gian yên tĩnh như những khu rừng ở châu Âu,...
Khu rừng đẹp tựa trời Âu ở Bản Đôn

Khu rừng đẹp tựa trời Âu ở Bản Đôn