Căn hộ từ tầng 15 trở lên tắc giao dịch

Người dân chuyển nhượng căn hộ chung cư từ 15 tầng trở lên trên địa bàn TPHCM đang bị tắc trong khâu đóng...
Tiện ích, tiết kiệm khi nộp lệ phí trước bạ ôtô ngay tại TP Hà Tĩnh

Tiện ích, tiết kiệm khi nộp lệ phí trước bạ ôtô ngay tại TP Hà Tĩnh

Đề nghị giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô đăng ký mới là không phù hợp trong bối cảnh hiện nay

Đề nghị giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô đăng ký mới là không phù hợp trong bối cảnh hiện nay

Không giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô đăng ký mới

Không giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô đăng ký mới

Đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô đăng ký mới bị từ chối

Đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô đăng ký mới bị từ chối

Bộ Tài chính từ chối đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô

Bộ Tài chính từ chối đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô

Không phải xuất trình tờ khai nguồn gốc khi nộp lệ phí trước bạ

Không phải xuất trình tờ khai nguồn gốc khi nộp lệ phí trước bạ

Nộp lệ phí môn bài

Nộp lệ phí môn bài

Người dân các huyện, thị mua ôtô mới được nộp lệ phí trước bạ ngay tại TP Hà Tĩnh

Người dân các huyện, thị mua ôtô mới được nộp lệ phí trước bạ ngay tại TP Hà Tĩnh

Không cần trình tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy khi nộp thuế trước bạ

Không cần trình tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy khi nộp thuế trước bạ

Từ tháng 6 sẽ thanh toán thuế, lệ phí trước bạ nhà đất theo hình thức online

Không phải xuất trình tờ khai nguồn gốc khi nộp phí trước bạ xe

Không phải xuất trình tờ khai nguồn gốc khi nộp phí trước bạ xe

Không phải nộp tờ khai nguồn gốc xe khi nộp lệ phí trước bạ phương tiện nhập khẩu

Không phải nộp tờ khai nguồn gốc xe khi nộp lệ phí trước bạ phương tiện nhập khẩu

Tổng cục Thuế giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ

Tổng cục Thuế giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ

Từ tháng 6 thanh toán thuế, lệ phí trước bạ nhà đất online

Từ tháng 6 thanh toán thuế, lệ phí trước bạ nhà đất online

Tổng cục Thuế: Nộp lệ phí trước bạ không cần Tờ khai nguồn gốc phương tiện nhập khẩu

Tổng cục Thuế: Nộp lệ phí trước bạ không cần Tờ khai nguồn gốc phương tiện nhập khẩu

Không phải xuất trình 'tờ khai nguồn gốc phương tiện nhập khẩu' khi nộp lệ phí trước bạ

Không phải xuất trình 'tờ khai nguồn gốc phương tiện nhập khẩu' khi nộp lệ phí trước bạ

Miễn trình tờ khai nguồn gốc ô tô nhập khẩu khi nộp phí trước bạ

Miễn trình tờ khai nguồn gốc ô tô nhập khẩu khi nộp phí trước bạ

Phương tiện nhập khẩu không phải xuất trình tờ khai nguồn gốc khi nộp lệ phí trước bạ

Phương tiện nhập khẩu không phải xuất trình tờ khai nguồn gốc khi nộp lệ phí trước bạ

Không phải xuất trình tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu khi nộp lệ phí trước bạ

Không phải xuất trình tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu khi nộp lệ phí trước bạ

Người dân cả nước được thanh toán online thuế, lệ phí trước bạ nhà đất từ tháng 6

Người dân cả nước được thanh toán online thuế, lệ phí trước bạ nhà đất từ tháng 6

Hơn 200.000 ô tô, xe máy nộp lệ phí trước bạ điện tử

Hơn 200.000 ô tô, xe máy nộp lệ phí trước bạ điện tử

Hơn 200.000 ô tô, xe máy nộp lệ phí trước bạ điện tử

Hơn 200.000 ô tô, xe máy nộp lệ phí trước bạ điện tử

Hơn 200.000 xe máy, ô tô đã được nộp lệ phí trước bạ điện tử

Hơn 200.000 xe máy, ô tô đã được nộp lệ phí trước bạ điện tử

Hơn 200.000 ô tô, xe máy đã được nộp lệ phí trước bạ điện tử

Hơn 200.000 ô tô, xe máy đã được nộp lệ phí trước bạ điện tử

Nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy: Giảm thời gian, chi phí

Nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy: Giảm thời gian, chi phí

Hơn 200.000 ô tô, xe máy nộp lệ phí trước bạ điện tử sau 1 năm thí điểm

Hơn 200.000 ô tô, xe máy nộp lệ phí trước bạ điện tử sau 1 năm thí điểm