Ô nhiễm tiếng ồn từ loa kẹo kéo chưa thể xử lý triệt để

Ô nhiễm tiếng ồn từ loa kẹo kéo chưa thể xử lý triệt để

Nhiều nơi, tiếng ồn từ dàn karaoke gia đình, hay từ những thùng 'loa kẹo kéo' lưu động đã trở thành nỗi...
Sớm dẹp tiếng loa rao hàng

Sớm dẹp tiếng loa rao hàng