Quả là thần y

Quả là thần y

Sau hàng loạt 'thần y tiểu đường', 'thần y câm điếc', 'thần y yếu sinh lý'... vừa xuất hiện thêm một thần y...
Chuyện chưa kể về 'thần y' của đội tuyển Việt Nam

Chuyện chưa kể về 'thần y' của đội tuyển Việt Nam

VIDEO ĐIỀU TRA: Vạch trần kỹ nghệ tạo... 'thần y' (phần 2)

VẠCH TRẦN KỸ NGHỆ TẠO... 'THẦN Y' (*): Người cười, kẻ khóc ở Ba Vì

VẠCH TRẦN KỸ NGHỆ TẠO... 'THẦN Y' (*): Người cười, kẻ khóc ở Ba Vì

ĐIỀU TRA RIÊNG CỦA BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG: Vạch trần kỹ nghệ tạo... 'thần y' (phần 2)

ĐIỀU TRA RIÊNG CỦA BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG: Vạch trần kỹ nghệ tạo... 'thần y' (phần 2)

VIDEO ĐIỀU TRA: Sự thật về các thần y... 'nhà tôi ba đời chữa bệnh' (phần 1)

ĐIỀU TRA: Vạch trần kỹ nghệ tạo... 'thần y'

ĐIỀU TRA: Vạch trần kỹ nghệ tạo... 'thần y'

ĐIỀU TRA RIÊNG CỦA BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG: Vạch trần kỹ nghệ tạo ' thần y'

ĐIỀU TRA RIÊNG CỦA BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG: Vạch trần kỹ nghệ tạo ' thần y'

'Bệnh' lạ đến 'thần y' cũng... bó tay

'Bệnh' lạ đến 'thần y' cũng... bó tay

'Thần y', 'lương y', thuốc giả gây bức xúc xã hội

'Thần y', 'lương y', thuốc giả gây bức xúc xã hội

Ai là 'thần y' ?

Vạch trần bộ mặt thật của 'thần y' chữa bệnh câm, điếc

Vạch trần bộ mặt thật của 'thần y' chữa bệnh câm, điếc

Quảng cáo kiểu 'thần y 3 đời', người nổi tiếng có tiếp tay?

Quảng cáo kiểu 'thần y 3 đời', người nổi tiếng có tiếp tay?

Thêm một 'thần y' ở Thái Nguyên tự 'nổ' chữa bách bệnh

Xôn xao video 'thần y' chữa câm điếc bằng cách rút lưỡi

Xôn xao video 'thần y' chữa câm điếc bằng cách rút lưỡi

Xôn xao 'thần y' chữa câm điếc bằng cách rút lưỡi

Xôn xao 'thần y' chữa câm điếc bằng cách rút lưỡi

Thiếu trách nhiệm với cộng đồng

Thiếu trách nhiệm với cộng đồng

Nghệ sĩ trong 'bão' quảng cáo

Nghệ sĩ trong 'bão' quảng cáo

Loạn quảng cáo 'thần y': Cần xử lý hình sự những 'thần y' lừa đảo, trục lợi

Loạn quảng cáo 'thần y': Cần xử lý hình sự những 'thần y' lừa đảo, trục lợi

Chữa bệnh bằng thuốc gia truyền trên youtube, càng uống càng nhanh chết

Chữa bệnh bằng thuốc gia truyền trên youtube, càng uống càng nhanh chết

Cần xử lý hình sự những 'thần y' lừa đảo, trục lợi

Cần xử lý hình sự những 'thần y' lừa đảo, trục lợi

Loạn 'Thần Y'

Loạn 'Thần Y'

Loạn 'thần y' trên mạng xã hội

Loạn 'thần y' trên mạng xã hội

Thủ tướng yêu cầu xử lý hiện tượng tự xưng 'thần y'

Thủ tướng yêu cầu xử lý hiện tượng tự xưng 'thần y'

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, xử lý hiện tượng tự xưng 'thần y'

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, xử lý hiện tượng tự xưng 'thần y'

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý tình trạng loạn 'thần y'

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý tình trạng loạn 'thần y'

Yêu cầu kiểm tra, xử lý hiện tượng tự xưng 'thần y'

Thủ tướng chỉ đạo xử lý tình trạng loạn 'thần y' trên mạng xã hội

Thủ tướng chỉ đạo xử lý tình trạng loạn 'thần y' trên mạng xã hội

Thủ tướng chỉ đạo xử lý tình trạng loạn 'thần y' trên mạng xã hội

Thủ tướng chỉ đạo xử lý tình trạng loạn 'thần y' trên mạng xã hội

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, xử lý hiện tượng tự xưng 'thần y'

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, xử lý hiện tượng tự xưng 'thần y'

Kiểm tra, xử lý hiện tượng 'thần y'

Kiểm tra, xử lý hiện tượng 'thần y'

Xử lý tình trạng loạn 'thần y' tự xưng trên mạng xã hội

Xử lý tình trạng loạn 'thần y' tự xưng trên mạng xã hội