Dạy chương trình mới, nhìn từ việc tích hợp sách giáo khoa lớp 6

Dạy chương trình mới, nhìn từ việc tích hợp sách giáo khoa lớp 6

Từ năm học 2021 - 2022, sách giáo khoa lớp 6 chương trình mới sẽ tích hợp một số môn: Hóa học, Vật lý, Sinh...
Khung kế hoạch bài dạy: Không trói buộc sáng tạo mà 'buộc' GV đổi mới cách dạy

Khung kế hoạch bài dạy: Không trói buộc sáng tạo mà 'buộc' GV đổi mới cách dạy

Học qua trải nghiệm: Nhờ học hay, học sinh... hay học

Học qua trải nghiệm: Nhờ học hay, học sinh... hay học

Giải quyết bài toán thiếu giáo viên dạy môn tích hợp Lịch sử và Địa lý

Giải quyết bài toán thiếu giáo viên dạy môn tích hợp Lịch sử và Địa lý

Cử nhân ngành sư phạm Khoa học Tự nhiên có dễ xin việc?

Cử nhân ngành sư phạm Khoa học Tự nhiên có dễ xin việc?

Dạy học tích hợp liên môn: Giáo viên vẫn lúng túng

Dạy học tích hợp liên môn: Giáo viên vẫn lúng túng

Giáo viên gặp khó khi chuyển sang dạy tích hợp liên môn

Giáo viên gặp khó khi chuyển sang dạy tích hợp liên môn

VTC News tổ chức tọa đàm đào tạo giáo viên dạy các môn tích hợp

VTC News tổ chức tọa đàm đào tạo giáo viên dạy các môn tích hợp

Giáo viên vùng cao Yên Bái: Sách Ngữ Văn lớp 6 có nhiều điểm hay

Giáo viên vùng cao Yên Bái: Sách Ngữ Văn lớp 6 có nhiều điểm hay

Hà Nam thí điểm triển khai dạy các môn tích hợp

Hà Nam thí điểm triển khai dạy các môn tích hợp

Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa của tỉnh Yên Bái từ năm học 2021-2022

Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa của tỉnh Yên Bái từ năm học 2021-2022

'Tích hợp' 2-3 môn vào 1 sách như ván đã đóng thuyền, tổ trưởng sẽ rất vất vả

'Tích hợp' 2-3 môn vào 1 sách như ván đã đóng thuyền, tổ trưởng sẽ rất vất vả

Gỡ khó cho giáo viên dạy tích hợp môn Khoa học tự nhiên

Gỡ khó cho giáo viên dạy tích hợp môn Khoa học tự nhiên

Dạy tích hợp sách giáo khoa lớp 6: Đòi hỏi giáo viên thay đổi phương pháp

Dạy tích hợp sách giáo khoa lớp 6: Đòi hỏi giáo viên thay đổi phương pháp

Giáo viên thấy rõ ràng 3 môn dồn vào 1 sách, vẫn 3 người dạy nhưng rắc rối hơn

Giáo viên thấy rõ ràng 3 môn dồn vào 1 sách, vẫn 3 người dạy nhưng rắc rối hơn

Môn học tích hợp không phải là 'cộng gộp' cơ học

Môn học tích hợp không phải là 'cộng gộp' cơ học

Thầy cô đã sẵn sàng lên lớp dạy môn Khoa học tự nhiên

Thầy cô đã sẵn sàng lên lớp dạy môn Khoa học tự nhiên

Bộ lấy đâu ra giáo viên tích hợp, sao cứ vội vã 'tích hợp' 2-3 môn vào 1 sách?

Bộ lấy đâu ra giáo viên tích hợp, sao cứ vội vã 'tích hợp' 2-3 môn vào 1 sách?

Dạy học tích hợp: Tránh 'bình mới rượu cũ'

Dạy học tích hợp: Tránh 'bình mới rượu cũ'

Chưa có giáo viên tích hợp thì 2-3 thầy cô dạy 1 môn là hợp lý

Chưa có giáo viên tích hợp thì 2-3 thầy cô dạy 1 môn là hợp lý

Sách giáo khoa lớp 6 tích hợp thế nào?

Sách giáo khoa lớp 6 tích hợp thế nào?

Giáo viên dạy môn tích hợp thế nào ở lớp 6?

Giáo viên dạy môn tích hợp thế nào ở lớp 6?

Tích hợp Sử, Địa, Lý, Hóa, Sinh: Giáo viên mơ hồ không biết 'tích' sao cho 'hợp'

Tích hợp Sử, Địa, Lý, Hóa, Sinh: Giáo viên mơ hồ không biết 'tích' sao cho 'hợp'

Tổng chủ biên Khoa học Tự nhiên: đây là môn học mới, không phải 3 môn dồn 1

Tổng chủ biên Khoa học Tự nhiên: đây là môn học mới, không phải 3 môn dồn 1

Chọn SGK lớp 2, lớp 6: Phù hợp điều kiện dạy, học của địa phương và học sinh

Chọn SGK lớp 2, lớp 6: Phù hợp điều kiện dạy, học của địa phương và học sinh

Một môn 3 thầy dạy có xảy ra tình trạng cha chung không ai khóc?

Một môn 3 thầy dạy có xảy ra tình trạng cha chung không ai khóc?

Dạy tích hợp Lý, Hóa, Sinh: Một giờ dạy cả ba giáo viên cùng lên lớp?

Dạy tích hợp Lý, Hóa, Sinh: Một giờ dạy cả ba giáo viên cùng lên lớp?

Tích hợp Sử, Địa, Hóa, Lý, Sinh: 3 thầy cô dạy 1 môn, ai chịu trách nhiệm chính?

Tích hợp Sử, Địa, Hóa, Lý, Sinh: 3 thầy cô dạy 1 môn, ai chịu trách nhiệm chính?

Các môn tích hợp '3 trong 1': Có làm khó giáo viên và học sinh?

Các môn tích hợp '3 trong 1': Có làm khó giáo viên và học sinh?