Căn cước công dân gắn chíp không có chức năng định vị

Căn cước công dân gắn chíp không có chức năng định vị

Thời gian qua, người dân cả nước đặc biệt quan tâm đến vấn đề cấp Căn cước công dân gắn chíp. Nhiều người...
Công an Đà Nẵng trắng đêm làm căn cước gắn chíp cho dân

Công an Đà Nẵng trắng đêm làm căn cước gắn chíp cho dân

Tăng tốc cấp căn cước công dân

Tăng tốc cấp căn cước công dân

Chuyện cấp CCCD gắn chip điện tử ở địa bàn xã biên giới

Chuyện cấp CCCD gắn chip điện tử ở địa bàn xã biên giới

Xuyên đêm cấp căn cước công dân cho đồng bào Khmer

Xuyên đêm cấp căn cước công dân cho đồng bào Khmer

Công an huyện Thạch Thất ngày đêm không ngơi nghỉ cấp căn cước gắn chíp cho nhân dân

Công an huyện Thạch Thất ngày đêm không ngơi nghỉ cấp căn cước gắn chíp cho nhân dân

Căn cước công dân của các nước có gì đặc biệt?

Căn cước công dân của các nước có gì đặc biệt?

Tích cực triển khai làm căn cước công dân gắn chip

Tích cực triển khai làm căn cước công dân gắn chip

Hình ảnh chiến sĩ Công an giúp đỡ người dân làm căn cước công dân

Lực lượng Quản lý hành chính Công an Hà Nội: Thiết lập 'kỷ lục' xử lý căn cước công dân gắn chip

Lực lượng Quản lý hành chính Công an Hà Nội: Thiết lập 'kỷ lục' xử lý căn cước công dân gắn chip

Xuyên đêm làm căn cước công dân: Nguyện vọng của dân là 'mệnh lệnh'

Xuyên đêm làm căn cước công dân: Nguyện vọng của dân là 'mệnh lệnh'

An Giang đẩy nhanh tiến độ cấp Căn cước công dân tại các sở, ban, ngành, trường học

An Giang đẩy nhanh tiến độ cấp Căn cước công dân tại các sở, ban, ngành, trường học

Vĩnh Phúc: Công an huyện Yên Lạc phấn đấu hoàn thành cấp căn cước gắn chíp điện tử trước ngày 30/6

Vĩnh Phúc: Công an huyện Yên Lạc phấn đấu hoàn thành cấp căn cước gắn chíp điện tử trước ngày 30/6

Hình ảnh công an làm căn cước công dân trong xe lưu động ở TP.HCM

Hình ảnh công an làm căn cước công dân trong xe lưu động ở TP.HCM

TP.HCM sử dụng 2 xe ô tô phục vụ cấp Căn cước công dân gắn chíp

TP.HCM sử dụng 2 xe ô tô phục vụ cấp Căn cước công dân gắn chíp

Chạy nước rút, TPHCM đưa vào hoạt động 2 xe lưu động làm căn cước công dân

Chạy nước rút, TPHCM đưa vào hoạt động 2 xe lưu động làm căn cước công dân

Công an tỉnh Bạc Liêu 'làm hết việc chứ không hết giờ' để cấp CCCD cho dân

Công an tỉnh Bạc Liêu 'làm hết việc chứ không hết giờ' để cấp CCCD cho dân

Về nơi Công an làm hết việc, không hết giờ

Về nơi Công an làm hết việc, không hết giờ

Quảng Bình: Tăng cường thêm 9 điểm cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử

Quảng Bình: Tăng cường thêm 9 điểm cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử

Công an các địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân

Công an các địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân

Chuyện cấp căn cước cho công dân ở biên giới

Chuyện cấp căn cước cho công dân ở biên giới

Kiểm tra công tác triển khai cấp căn cước công dân

Kiểm tra công tác triển khai cấp căn cước công dân

Về xã, xuống thôn làm căn cước công dân gắn chíp cho nhân dân

Công an quận Thanh Xuân đến tận nhà cấp căn cước gắn chíp cho nhân dân

Công an quận Thanh Xuân đến tận nhà cấp căn cước gắn chíp cho nhân dân

An Giang đẩy nhanh tiến độ cấp và quản lý Căn cước Công dân

An Giang đẩy nhanh tiến độ cấp và quản lý Căn cước Công dân

Xuyên đêm cấp căn cước công dân ở thị xã ven biển Vĩnh Châu

Xuyên đêm cấp căn cước công dân ở thị xã ven biển Vĩnh Châu

Tích cực làm căn cước công dân mới cho người dân

Tích cực làm căn cước công dân mới cho người dân