Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ: Sôi nổi tháng Thanh niên

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ: Sôi nổi tháng Thanh niên

Hưởng ứng Tháng thanh niên, chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 năm 2021, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã tổ...